top of page

CAD/CAM technologie

Naše CAD/CAM pracoviště je vybavené operačními systémy Rhinoceros a Surfcam Traditional.

CAD

  • Úprava a modifikace forem

  • Konstrukce elektrod

  • Ke konstrukci, úpravám a modifikaci používáme CAD program Rhinoceros

  • Vstupní a výstupní formáty .3dm, .igs, .step, .dxf atd.

CAM

  • Příprava programů pro CNC frézovací centra

  • Provádíme 2-osé, 3-osé a 4,5-osé indexované programování

  • Pro zpracování programů používáme CAM program Surfcam Traditional

  • Vstupní a výstupní formáty .dsn, .scrpt, .igs, .step

bottom of page